Jærblakken

Obs! For tiden har vi ingen dedikert redaktør til Jærblakken, og går dermed midlertidig ned til tre utgaver i året fram til stillingen blir besatt.
Kunne du tenke deg å være redaktør? Nøl i så fall ikke med å kontakte styret.

Jærblakken trykkes fire ganger i året, bladet blir sendt til alle med gyldig medlemskap. Annonse i Jærblakken er gratis for våre medlemmer (bør ha med hest og gjøre). Har du et innlegg til Jærblakken, send det på epost til sjobeng@hotmail.com.

Du kan også lese noen gamle Jærblakken på nett:

Jærblakken 4-2017
Jærblakken 3_2017
Jærblakken 2-2017
Jærblakken 1-2017

Jærblakken 4-2016
Jærblakken 3-2016
Jærblakken 2-2016
Jærblakken 1-2016

Jærblakken 4-2015
Jærblakken 3-2015
Jærblakken 2-2015
Jærblakken 1-2015

Jærblakken 4-2014
Jærblakken 3-2014
Jærlakken 2-2014
Jærblakken 1-2014

Jærblakken 4-2013
Jærblakken 3-2013
Jærblakken 2-2013
Jærblakken 1-2013

Jærblakken 3-2012
Jærblakken 2-2012

 

Reklamer