JFL Cup

Jæren Fjordhestlag Cupen ble startet på bakgrunn av ønsket om en større medlemsmasse, og å samle fjordhestentusiaster med forskjellige interessefelt.
I Rogaland Rytterkrets er det mange cuper for en konkurranseinteressert rytter, nesten uansett hvilken gren man driver med. I høysesongen er det stevner så godt som hver helg, og det er ofte fjordinger representert.
Dessverre har vi i styret bitt oss merke i at få av de startende er medlemmer i laget. Vi ser en splittelse mellom de som driver hovedsaklig med avl av fjordhest, og de som har hesten for brukens skyld. Men uten den ene fungerer ikke den andre.
Vi startet derfor JFL Cupen i 2013, med håp om at dette ville både øke bruken av fjordhesten, og medlemsmassen i laget.

Statuttene er åpne for revidering èn gang i året, eller etter særskilt behov.
Sist endret i 2018, nye endringer kommer for 2019 for å inkludere flere grener.

STATUTTER FOR JÆREN FJORDHESTLAG CUPEN
vedtatt 22. februar 2019

 1. Generelt
  Vi i styret vet at det er mange aktive fjordhestekvipasjer i fra vårt distrikt, innen både ridning og kjøring. Dessverre er ikke alle disse medlem hos oss. Formålet med cupen er å samle et større fellesskap med alle oss som har nettopp fjordingen som favoritt, ved å rekruttere konkurranserytterne i området, samtidig som vi ønsker å oppfordre alle til å bruke fjordhestene sine aktivt i sporten.
 2. Deltaker
  Rytter/kusk kan starte med så mange hester han/hun selv ønsker, men det må være fjordhest. Det settes krav om at hesten må være registrert hos Norsk Hestesenter, med rødt eller blått pass. Poengberegningen går per ekvipasje, og cupavgift betales per ekvipasje.
  For å delta i cupen må rytter/kusk være hjemmehørende i Rogaland.
 3. Gjennomføring
  JFL arrangerer ikke stevner. Cupdeltager melder seg på andre organisasjoners stevner, og sender tellende resultater til JFL for å samle poeng til cupen.
  Rytter/kusk må sende dokumentasjon på stevnestarter/resultater innen utgang av året. Sendes til styret, se hjemmesiden for mailadresse.
  Ved innsending trenger vi dato, arrangør, stevnetype/kategori og resultat.
  Tellende er:
  ✻ Stevne i regi av Norges Rytterforbund (NRYF), eller tilsvarende utenlandsk instans. Alle
  stevnekategorier og klasser teller likt. Klubbstevner er likevel ikke gjeldende, i og med at dette kan skape ubalanse i mulighet for deltagelse, når ikke alle er medlem av klubbene
  som inviteres.
  ✻ Konkurranse i regi av Foreningen Arbeidshesten, samt tilsvarende og samarbeidende utenlandske foreninger.
  ✻ Ponnitrav og montè i regi av Det Norske Travselskap (DNT), samt tilsvarende og samarbeidende utenlandske foreninger.
  ✻ Konkurranse i regi av Western Riders Association of Norway (WRAN), samt tilsvarende og samarbeidende utenlandske foreninger.
 4. Påmelding
  For å delta i cupen betales det en engangsavgift pålydende kr. 200,- til JFLs konto
  3325.25.02489. Man må også ha betalt medlemskontingent til JFL for inneværende år.
  Ved for få påmeldte til at cupen gjennomføres vil påmeldingsavgiften bli tilbakebetalt
  Påmeldings/betalingsfrist er innen siste dag i mars for inneværende år, unntak for nye medlemmer hvor fristen er innen èn måned etter innmelding (datoen man betaler medlemskontingent).
  Det må være minst tre påmeldte for at cupen skal gjennomføres.
 5. Poengberegning
  Start gir 1 poeng per klasse, plassering gir 2 poeng, og første plass gir 3. poeng.
  Hver start telles kun èn gang, man får altså ikke poeng for både start og plassering i
  samme klasse. Høyeste poeng gjelder.
  Styret i JFL er ansvarlig for poengutregning etter at cup deltager selv har sendt inn sine resultater. Hvis to eller flere deltagere har like
  mange poeng, vil den med flest starter telle høyest, dernest gjelder delte plasseringer.
 6. Premiering
  Tre eller mer påmeldt: Sløyfe og pokal til 1. plass
  Fem eller mer påmeldt: Sløyfe til 1.-3. plass, samt pokal til 1. plass
  Ti eller mer påmeldt: Sløyfe til 1.-3. plass, samt dekken og pokal til 1. plass
  Femten eller mer påmeldt: Sløyfe til 1.-3. plass, samt dekken og pokal til 1. plass, deltakersløyfe til øvrige

RESULTATER:

2018 : 1. plass Kirsty Maun-Tengsareid & Skåras Dalar Åse
2. plass Lene Sanne & Kolnes Vilja
3. plass Mette Lothe & Heimlunds Lieroy

2017 : Cupen utgikk pga for få påmeldte.

2016 : Cupen utgikk pga for få påmeldte.

2015 : 1. plass Anne Grethe Soma & Øybrisa.
240416-012

2014 : Cupen utgikk pga for få påmeldte.

2013 : 1. plass Mona Hatteland & Florian.
cup2013

Reklamer