JFL Cup

Jæren Fjordhestlag Cupen ble startet på bakgrunn av ønsket om en større medlemsmasse, og å samle fjordhestentusiaster med forskjellige interessefelt.
I Rogaland Rytterkrets er det mange cuper for en konkurranseinteressert rytter, nesten uansett hvilken gren man driver med. I høysesongen er det stevner så godt som hver helg, og det er ofte fjordinger representert.
Dessverre har vi i styret bitt oss merke i at få av de startende er medlemmer i laget. Vi ser en splittelse mellom de som driver hovedsaklig med avl av fjordhest, og de som har hesten for brukens skyld. Men uten den ene fungerer ikke den andre.
Vi startet derfor JFL Cupen i 2013, med håp om at dette ville både øke bruken av fjordhesten, og medlemsmassen i laget.

Statuttene er åpne for revidering èn gang i året, eller etter særskilt behov.
Sist endret på årsmøtet 29.februar 2016.

STATUTTER FOR JÆREN FJORDHESTLAG CUPEN

 1. Generelt
  Vi i styret vet at det er mange aktive fjordhestekvipasjer i fra vårt distrikt, innen både ridning og kjøring. Dessverre er bare et fåtall av disse medlem hos oss. Formålet med cupen er å samle et større fellesskap med alle oss som har nettopp fjordingen som favoritt, ved å rekruttere konkurranserytterne i området, samtidig som vi ønsker å oppfordre alle til å bruke fjordhestene sine aktivt i sporten.
 2. Gjennomføring
  Rytter/kusk må selv sende inn dokumentasjon på sine stevnestarter og resultater innen utgang av året. Benytt f.eks link fra horsepro, sendes til styret, se hjemmesiden for mailadresse.
  Stevnet må være i regi av Norges Rytterforbund, eller tilsvarende utenlandsk instans, alle stevnekategorier og klasser teller likt. Klubbstevner er likevel ikke gjeldende, i og med at dette kan skape ubalanse i mulighet for deltagelse, når ikke alle er medlem av klubbene som inviteres.
 3. Deltakere
  Rytter/kusk kan starte med så mange hester han/hun selv ønsker, men det må være fjordhest.
  Det settes krav om at hesten må være registrert hos Norsk Hestesenter, med rødt eller blått pass. Poengberegningen går per ekvipasje, og cupavgift betales per ekvipasje.
 4. Påmelding
  For å delta i cupen betales det en engangsavgift pålydende 200,- til JFLs konto 3325.25.02489. Man må også ha betalt medlemskontingent til JFL for inneværende år.
  Ved for få påmeldte til at cupen gjennomføres, kan man enten få avgiften tilbakebetalt, eller overført til neste års medlemskap.
  Påmeldingsfrist er innen siste dag i februar for inneværende år, unntak for nye medlemmer hvor fristen er innen èn måned etter innmelding (datoen man betaler medlemskontigent).
  Det må være minst tre påmeldte for at cupen skal gjennomføres.
 5. Poengberegning
  Start gir 1 poeng per klasse, plassering gir 2 poeng, og første plass gir 3. poeng.
  Hver start telles kun èn gang, man får altså ikke poeng for både start og plassering i samme klasse. Høyeste poeng gjelder.
  Styret i JFL er ansvarlig for poengutregning etter at cup deltager selv har sendt inn sine resultater. Hvis to eller flere deltagere har like mange poeng, vil den med flest starter vinne.
 6. Premiering
  JFL deler ut premie til vinner av cupen.
  Tre-fire påmeldte: Sløyfe og pokal
  Fem-seks påmeldte: Dekken
  Sju påemdlte eller mer: Dekken, sløyfe og pokal

RESULTATER:

2017 – Cupen utgikk pga for få påmeldte.

2016 – Cupen utgikk pga for få påmeldte.

2015 – Vinner ble Anne Grethe Soma, som har startet med Øybrisa.
240416-012

2014 – Cupen utgikk pga for få påmeldte.

2013 – Vinner ble Mona Hatteland, her sammen med Florian som viser frem vinnerdekken
cup2013

Reklamer