Lagshingst 2016: Gråggi N-04-2583

gråggi05Foto: Karoline Sire

Gråggi er e. Brage u. Gråtussa ue. Lykkegråen. Lykkegråen er nok kjent for mange, siden han var lagshingst her i 1992-94.
Se Gråggis oppføring i stamboka for full stamme.

Gråggi fikk 3.pr på Nordfjordeid i 2012 som åtteåring, med omtalen: Djup, kortbygd hingst med pent hode. Kort, bredt ansatt hals. Steil bog. Rund manke. Sterk lend. Velformet, godt muskelsatt kryss. Føre bein, men understilt og moderat tåvid frambeinstilling. Korte, men ledige bevegelser i skritt og trav. 7.5-7-7-7-7- -9- – -8 Mål:144 – 156 – 181 – 21 – 7.9

Som treåring ble Gråggi kåret med poengene 8 8 7 8 8 og omtalen «Oppsynt, lettbygd hingst av god type. Pent hode. God kropp. Flate framknær. Moderat tåvid f.b.stilling. Ellers tørre bein. Gode høver. Ledige, bra bevegelser.»

Som fireåring gjennomførte han en god utvidet bruksprøve, og ble nummer 4 av 7 hingster på testen. Han fikk poengene 8 8 7 8 8, 9 på lynne, og omtalen «Harmonisk, sterkbygd hingst av god type. Middels lang hals. Avrundet manke. God overlinje. Meget god muskelsetning. Godt markerte ledd. Fyller i hasene. Aksebrudd v.f.b. Ledig, godt skritt. Godt trav. Bra utvida bruksprøve nr.4 av 7 i testen.»

gråggi06Foto: Karoline Sire

Gråggi vil være tilgjengelig for stasjonsbedekning på Jæren i fra midten av april, og slipp på Sikvaland i fra  12. juni til medio august.

Sprangavgift kr. 3500,-
Oppstalling med fullpensjon kr. 100,- per døgn
Beiteleie slipp opptil 4 uker kr. 500,-
Beiteleie hel sesong (ca 9 uker) eller mer enn 4 uker kr. 1000,-
Hopper må møte uten baksko!
Markkur skal være gitt før slipp.

Interessert i å bedekke med Gråggi? Kontakt Veronica på tlf. 95 90 84 83 eller epost veronicah.sveinsvoll@hotmail.no.

 

 

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Mønstringskurs 10.04.16

Vi inviterer til utstillingsforberedende kurs i regi av Fokus Unghest.

130414 003

Våren er rett rundt hjørnet og det nærmer seg utstilling. Har du tenkt å stille ut hesten din?
I så fall bør du bli med på mønstringskurs (modul B4) den 10. april 2016.

Vi begynner klokken 11.00. Benytt anledningen til å få tips og råd om utstilling og trene på mønstring.
Vi øver på å mønstre hesten i skritt og trav, samt oppstilling, og har litt teori. God miljøtrening for hesten.

Kurset arrangeres på Vigrestad, nærmere bestemt Haugstadveien 10, hos Sigmund Nesvik.
Gratis for medlemmer i Jæren Fjordhestlag,

100,- for andre.
Det er selvfølgelig mulig å være med selv om det ikke er unghest eller en norsk rase du har! Har du ikke hest kan du få låne en, og prøve deg likevel.
Påmelding skjer til
Veronica Hogstad Sveinsvoll
innen 8. april på mail
veronicah.sveinsvoll@hotmail.no
eller tlf 959 08 483.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Unghest utstilling 28.05.16

Det blir unghest utstilling på Forus Travbane den 28.05.16
Påmeldingsfrist 01.05.16 via http://www.nhest.no

Jæren Fjordhestlag er arrangør av utstilling, og setter stor pris om det er noen av våre medlemmer som kan tenke seg å være med å hjelpe til.
Dessuten håper vi å se flest mulig unghester i ringen, så spre gjerne ordet til de du kjenner.
Utstillingen er åpen for alle registrerte hester av raser som har pass (ikke hvitt) via Norsk Hestesenter, samt at flere spesialraser har møterett. Kontakt NHS hvis du er i tvil om din hest kan stilles.

Det er klasser for føll, hopper og vallaker 1, 2 og 3 år, samt hingster 1 og 2 år.

forus12mai07013Bildet er fra 2008, sist gang utstillingen ble arrangert på Forus. Vi håper så klart på en gjentagelse av sol og lettskyet, blå himmel, slik det var den gang.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte i Samarbeidsutvalget for hest i Rogaland

Det er berammet årsmøte for Samarbeidsutvalget for hest i Rogaland onsdag 10. februar 2016 kl 18:30.

Sted: Mortavika kafeterie, Mortavika.

Alle raselag og hestelag kan møte på årsmøtet. Alle frammøtte har talerett. 2 personer fra hvert raselag og styremedlemmene i Samarbeidsutvalget har stemmerett. Hvis dere som får dette brevet ser at noen andre burde ha fått innkalling til årsmøtet, er det fint om dere videreformidler dette til de dette eventuelt måtte gjelde.

Dagsorden for årsmøtet er:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Referent og to personer til å skrive under protokoll
4. Behandle styret sin årsberetning og regnskap
5. Behandle innkomne forslag
6. Valg.
Styret består av 6 medlemmer der halvparten er på valg hvert år.
Valgkomiteen er på 3 medlemmer.
To revisorer er på valg hvert år.
Årsberetning og årsregnskap vil bli delt ut i møtet.

For Samarbeidsutvalget for hest i Rogaland:
Kari A Grundvig
sekretær

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

ÅRSMØTE I ROGALAND FJORDHESTLAG

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND FJORDHESTLAG 2015

Årsmøte blir kl 1700 Torsdag 11. Februar 2016.
Stad: Mortevika Kiosk AIS
Galtaveien 145, Rennesoy.

Saksliste:

1. Val av moteleiar.
2. To å skrive under moteboka.
3. Årsmelding 2015.
4. Rekneskap 2015.
5. Val:
a) Formann: Reidar Eiliv Time
b) Styre: På val er: Lars E Bakka
Jostein østrem
Sekretær/Kasserer: Ådne Undheim
c) Varamenn: Åse Ravndal 1. vara
Anbjorg Rodland 2. vara

Utsendingar med varamenn til landsmøte i Norges Fjordhestlag: 3 stk

Ein ny til valnemnda etter Tore Sæland
Valnemnda no: Tore Sæland
Sven Hoftun Per Bernt Vikeså Revisorer: På val er Hans Egil Bru og Folke Ravndal.

6. Lagspenger: Var kr 100,- pr. para hoppe og kr 500 per lokallag i 2015.
7. Innspel til Norges Fjordhestlag i forbindelse med revidering av Avlsplan for fjordhest.

Rogaland Fjordhestlag
Ådne Undheim Reidar Eiliv Time
(Sekretær Formann)

Styret i Rogaland Fjordhestlag i 2015

Formann Reidar Eiliv Time
Styremedlemer: Sigmund Nesvik
Lars E Bakka
Jostein Østrem
Roald Skogland
Sekretær/Kasserer: Ådne Undheim
Varamenn: Åse Ravndal
Anbjørg Rødland

Valnemnd 2016: Tore Sæland
Sven Hoftun
Per Bernt Vikeså

Kontonr. er: 8160 6638973
Rogaland Fjordhestlag v/Ådne Undheim Postboks 2008 4001 Stavanger

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Årsmøte i Jæren Fjordhestlag 29.02.16

Jæren Fjordhestlag kaller inn til
Årsmøte 2015
29/2-16 kl.19.00
Rytter stovå på Dysjaland Gard

Innkomne saker må være styret i hende innen 20. februar.
Det blir enkel servering.

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og to medlemmer til å skrive under protokollen
3. Godkjenne årsmeldingen for 2015
4. Godkjenne regnskapet for 2015
5. Fastsette medlemskontingent for 2016
6. Valg av utsending til årsmøtet i Rogaland Fjordhestlag
7. Innkomne saker
8. Valg

VALGNEMNDA SI INNSTILLING TIL STYRET FOR ÅR 2016:
Leder: Veronica Hogstad Sveinsvoll– på valg
Nestleder: Brit Olene Aase
Sekretær: Miriam Brimsø
Kasserer: Karoline Sire – på valg
1. Styremedlem: Lene G. Gundersen – på valg
2. Styremedlem: Mona Hatteland
Varamedlem: Nina Aarsvoll – på valg

(styret, utenom leder, konstituerer seg selv på første styremøte)
Revisorer:
Reidar Eiliv Time – på valg

Valgnemnda har bestått av:
Oddvar Rosland – på valg
Stian Nesvik
Vara: Inga Skretting

For å ha stemmerett på møtet, må kontingent for 2016 betales innen 26/2-16
For nye medlemmer av året, må kontingenten for 2016 betales innen 26/2-16

ÅRSMELDING 2015

Styret har hatt fire ordinære styremøte og har behandlet 14 bokførte saker.

Jæren Fjordhestlag hadde 55 betalende medlemmer i 2015. Disse møtte på årsmøtet til RFL: Karoline Sire, Lene Grødeland Gundersen, Veronica Sveinsvoll, Miriam Brimsø og Brit Olene Aase.

JFL SINE AKTIVITETER I 2015:

MEDLEMSBLADET JÆRBLAKKEN: Jærblakken ble som vanlig gitt ut i fire utgaver, 18. årgang.

HINGSTEHOLD: I år var det slipp med 2. premiehingsten Balder Mann på Sikvaland. Han tok i mot 11 hopper på stasjon og slipp, men dessverre viste det seg at ingen hopper ble drektige og han ble sendt hjem. Da hentet vi Balder Manns far Krogs Balder, også 2. premiert. Krogs Balder tok i mot 7 hopper på slipp.

HESTEHENGER: Tredalhengeren ble solgt for 8000 kr til Sigmund Nesvik, da det ville koste oss for mye å få reparert skadene på den.

LAGSKJERRA: Lagskjerra står hos Lene på Sele, og er gratis å låne for medlemmer.

MEDLEMSKAP I JFL: I 2010 ble det vedtatt at alle førstegangskjøpere av føll eller unghest oppdrettet i laget skal få ett års gratis medlemskap i JFL. Ved salg kan Veronica Sveinsvoll kontaktes.
Ellers er prisen for medlemskap 300 kr i året.

UNGHESTUTSTILLING PÅ ØKSNEVAD: 17 hester møtte, hvorav fire fjordinger. Beste fjordhest var Skog-heims Rosalin, oppdrettet av Roald og Anne Reidun Skogland.

FØLLMØNSTRING PÅ BJERKREIM: 11 føll og 1 åring av de særnorske hesterasene døl, N/L og fjordhest møtte. Fem fjordhestføll og én fjordhest åring kom til Bjerkreim den 27. september. Resultater og bilder kan sees i Jærblakken nr. 4.
Dagens føll og beste fjordhest ble Finslands Raia, oppdrettet av Odd Finsland. Føllmønstringen inngikk som en del av prosjektet Fokus Unghest og vi kunne derfor søke om økonomisk støtte derfra.

KONKURRANSER: Jæren Fjordhestlag cupen ble også avholdt i 2015. Det var tre deltakere som deltok; Anne Grethe Soma, Mona Hatteland og Marie Bergenhem. Seieren gikk til Anne Grethe Soma.
NM ble avholdt på Stav, med en deltaker fra JFL. Anne Grethe med Øybrisa gjorde fin figur med mange flotte plasseringer.
Nordisk ble avholdt i Sverige, men det var ingen startende fra laget.
Vi har hatt flere medlemmer ute på lokale stevner, ingen nevnt, ingen glemt. (Vi setter pris på reportasjer til Jærblakken).

FOKUS UNGHEST: Modul A00 føllkurs i sammenheng med føllmønstringen på Bjerkreim.

MEDLEMSMØTE: Årets medlemsmøte tok sted på Sele den 7. desember. Tannspesialist Berven hadde et interessant foredrag om hestens tannhelse.

LAGSJAKKE: svart med JFLs logo på ryggen og en arm koster 400 kr. For kjøp av jakke kontakt Veronica Sveinsvoll.

INTERNETT: Vi har oppgradert hjemmesiden vår. Den kan fortsatt finnes på www.jaerenfjordhest.net. Vi har også en gruppe på facebook, med 151 medlemmer i skrivende stund.

Vedtekter finner du under filer på Jæren Fjordhestlag gruppa på facebook, evt kontakt styret for å få tilsendt.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Møte ang revidering av avlsplan

Torsdag 21.01.16 kl. 19.00 i kafeeen på Vikeså møtes vi for å drøfte revidering av avlsplan for fjordhest. Vel møtt!

Fylkes-/distrikts- og lokallag i Norges Fjordhestlag

Arbeidet som vart gjort med avlsplanen for Fjordhest i slutten av 2014 og fyrste halvår av 2015, var ei tilpassing til det nye regelverket etter at det vart offentleggjort at kåringslova skulle falle bort 01.01.15. Det var ingen fullstendig revisjon av avlsplanen med justering av detaljar (som til dømes vekting av eigenskapar, raseskildring, bruksprøver o.l.). No er tida inne for å starte prosessen med ein fullstendig revisjon av avlsplanen. Nytt utkast skal vere klart for oversending til Norsk Hestesenter og Mattilsynet 01.10.2016.

Avlsutvalet ønskjer ein høyringsprosess der medlemane får gode høve til å kome med innspel. Som utgangspunkt sender vi ut nokre aktuelle og sentrale spørsmål. Svar på desse vil gje oss godt grunnlag for det vidare arbeidet. Samstundes håpar vi òg at medlemane kjem med innspel på andre punkt i avlsplanen som dei meiner bør endrast.

Høyringsfristen er sett til 20.02.2016. Arbeidsgruppa utarbeider eit framlegg etter å ha gått gjennom innkomne innspel frå fylkes-, distrikts- og lokallag. Styret i Norges Fjordhestlag vil presentere dette framlegget som orienteringssak på årsmøtet i mai, før det ev. vert gjort ytterlegare justeringar. Den reviderte avlsplanen skal gjelde frå og med 2017.

Innspela sendast til post@norsk-fjordhestsenter.no

Her er nokre aktuelle emne/spørsmål som vi ønskjer tilbakemelding på:

 1. Vurder vektinga av eigenskapar i avlsmålet. I dag har vi denne vektlegginga:
  • Eksteriør 50 %
  • Brukseigenskapar 30 %
  • Lynne 10 %
  • Holdbarheit 10 %
 2. Er bruksprøvene tilfredstillande slik dei er i dag? Kva fortel dei om arvbarheit og miljøpåverknad? 30 % vektlegging (som no)? Godkjent/ikkje godkjent?
 3. Kan det vere aktuelt å innføre travprøve for 3 års hingstar ?
 4. Kom med innspel til kriteria for sløyfe, ekstrasløyfe, G, 3.,2. og 1. premie.
 5. Kva kan godtakast av avteikn på Fjordhest? Kom gjerne med konkrete skildringar.
 6. Kva retningslinjer er ønskjelege for import av sæd frå utanlandske hingstar?

 

Beste helsing

Avlsutvalet i Norges Fjordhestlag

Norfjordeid 10.12.2015

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar