Styret

Styremedlemmer i Jæren Fjordhestlag

Leder: Brit Olene Aase
epost: britolene.aase@gmail.com
tlf. 99028701
Nestleder: Lene G. Gundersen
Sekretær: Miriam Brimsø
Kasserer: Karoline Sire
epost: sjobeng@hotmail.com
Styremedlem: Grete Gudmestad
Styremedlem: Linn-Katrin Ask
Vara: Anne Grethe Soma

Reklamer